Höstmöte med föredrag i PRO Ranstaorten

Mitt Västmanland - Gunnar KollanderGunnar Kollander testar promilleglasögon.
Textstorlek:

Ett 60-tal medlemmar kom till mötet den 6 november. Ordförande Sören Sennebring hälsade alla välkomna och presenterade dagens föredragshållare Sven-Gunnar Wallin. Därefter godkändes och antogs föreslagen dagordning. Kassören lämnade förslag på budget och oförändrad medlemsavgift för 2013. Förslagen fastslogs med ett enhälligt och rungande ja.

Verksamhetsplanen för 2013 lades fram av ordföranden. Möten, fester, studiecirklar, resor, auktioner, allsång och hälsovård kommer i modifierade former att följa samma spår som i år. Studieorganisatören Göran Wallin fick en stor eloge för hanteringen av föreningens hemsida.

Mötet avslutades med kaffe, smarrig macka, drömtårta och åror, men innan dess höll Sven-Gunnar Wallin föredrag om trafikfrågor.

Sven-Gunnar Wallin har gedigen kunskap om trafiksäkerhetsfrågor. Han har tidigare tjänstgjort som trafikpolis och är idag ordförande i trafiksäkerhetsföreningen i Västerås, säkerhetsansvarig i Caravan Club, trafikexpert i VLT och åker runt i föreningar och håller föredrag.

Han började med att tala om cirkulationsplatser och informerade om att om någon hamnat i rondellen, hade den kört av vägen. Rondellen är alltså ytan innanför körfälten. Han uppmanade att alltid blinka till höger när cirkulationsplatsen lämnas och att aldrig köra mer än tre varv. Ledord han gav oss var att vid all körning och i synnerhet vid cirkulationsplatser tänka på sikten, pilen, filen.

Sven-Gunnar talade också om rattfylleri och rattonykterhetskontroller. Gränsen för rattfylleri ligger på 0,2 promille i blodet i Sverige, 0,5 promille i Danmark och 0,8 promille i England. Vid rattonykterhetskontroller som baseras på utandningsluft ligger gränsen på 0,1 promille. För att kolla drogfylleri används pupillometer, då alltså pupillens storlek mäts. Vid campingplatser har det blivit allt vanligare med alkolåsbommar för att höja trafiksäkerheten.

Föredragshållaren hade promilleglasögon med sig för test. Det var olika styrkor på dem och de som provade dem blev vingliga och hade svårt att hålla sig upprätta.

Sven-Gunnar Wallin svarade på frågor av diverse art. Bland annat tyckte han att friktionsdäck var nog så bra som dubbdäck. Han svarade på frågan om det finns undantag från att använda vinterdäck 1 december-31 mars. Det gör det. Vid resa till ett land med dubbdäcksförbud får du åka med sommardäck om du kan bevisa att du är på väg till ett sådant land. Det blev också tal om parkeringar, belysning, kökrockar och hastigheter för hästsläp och långtradare. Sven-Gunnar Wallin slutade sitt förnämliga och intressanta anförande med att erbjuda broschyrer med olika innehåll.

Styrelsen, trivselkommittén och Sven-Gunnar Wallin applåderades för en trevlig och innehållsrik eftermiddag!

 

Text & foto: Gunilla & Ervin Rotter.