I kölvattnet på ångbåten Parveln

Dags för avfärd för Leif Lindstedt, Bernt Forsberg och längst bak vid rodret, Kjell Bergstam. Foto Hillevi Kallerman
Textstorlek:

Ibland kan man fundera på saker som man vill göra, men blir liksom aldrig av. Jag har burit på en önskan i 40 år att få paddla på Sagån från den förtöjningsplats som ångbåten Parveln lade till vid i väntan på att pråmarna skulle lastas med tegel från Nyby tegelbruk, norr om Sala, för vidare transport ner till Sala. Men i början av april 2016 blev det av. Min granne Kjell Bergstam och min gode vän Bernt Forsberg, mera känd som Tjalle hade hört talas om min önskan och den kunde förverkligas. Eftersom vattenflödet numera är betydligt mindre än för 120 år sedan måste tillfället tas i anspråk när vattenflödet är högt. På vår färd ner till Sala var det på sina ställen ganska svårforcerat då det hade samlats en hel del vass eller där elledningar korsade vår färd. Där fick vi ta upp kanoten för att bära den förbi dessa hinder. Men efter c:a 2,5 timmes paddling nådde vi målet vid Granngården i Sala. En sträcka på c:a 10 km.

På den tiden det begavs sig, det vill säga när Hyttans vattensystem gav fullt vattenflöde, då gick det utmärkt att transportera sig på denna vattenled.

Detta vattenflöde, som när det var i bruk mellan åren 1550 till 1900, var det största konstgjorda vattenprojekt i Sverige. Detta skapades för att erhålla den mängd vatten som behövdes för att anrika malmen från silvergruvan och gav då ett flöde av 12500 liter per minut vid den nybyggda Hyttan.

Det naturliga utloppet till Dalälven för vattnet från Storsjön vid Möklinta ocht Hallarens utlopp dämdes vid Kölfors och vattenytan höjdes c:a 5 meter. Via ett kanalsystem leddes sedan vattnet ner mot Sala, och till det område som än i dag kallas Hyttan. Det blev då en vattenled där ångbåten Parveln fick tjänstgöra med diverse transporter. Det var inte bara nyttotransporter utan det förkom också nöjesutflykter. I dag är det spannmålssilo som dominerar landskapsbilden.

När dammarna vid Kölfors revs bort och det naturliga utloppet från de uppdämda sjöarna fick åter lämna sitt vatten till Dalälven upphörde Hyttans vattensystem att fungera. I dag flyter Sagån lugnt och stilla denna sträcka utan att väcka någon större uppmärksamhet. Möjligen kan det vara då den svämmar över vid extrema nederbördsmängder.

En efterlysning! Det påstås att det skall finnas ett foto på ångbåten Parveln. I flera olika medier har efterlysningar ännu inte gett resultat. Kan någon ge ett tips om detta foto skulle det vara mycket roligt om det kom till min kännedom.

Leif Lindstedt