Internationella strokedagen i Västerås

Mitt Västmanland - Lisa WannbergNeurospecialist LIsa Wannberg.
Textstorlek:

Strokeföreningen Västerås firade den internationella strokedagen genom att inbjuda allmänheten till en föreläsning på Västerås stadsbibliotek. Närmare 40 personer hade samlats för att lyssna till läkaren och neurospecialisten Lisa Wannberg från Västerås sjukhus stroke-enhet. Ämnet för hennes föredrag var ”Från 112 till omhändertagande – Vad händer om jag får en stroke?”

Majoriteten av stroke-slaganfall består av proppar eller blödningar.

Tia borde man hellre kalla för varningsstroke, eftersom den kan förebåda en egentlig stroke. Viktigt är att omedelbart ringa 112 och komma in på sjukhus så fort som möjligt. De första timmarna är kritiska. Helst ska behandling sättas in inom fyra och en halv timmar då chansen att lösa upp proppen är störst.

Vi hoppas att alla vet hur man gör ett akuttest för att se om symptomen pekar på stroke. Det innebär att man kollar om den som drabbats kan le, lyfta armarna och hålla dem upplyfta i 10 sekunder, upprepa en enkel mening och då artikulera och minnas varje ord.

Behandling går ut på att lösa upp proppen med trombolys eller operera. Vid blödning får man ta till andra åtgärder.

Det gäller att förhindra komplikationer och förhindra en ny stroke. Det säger sig självt att det är jätteviktigt med förebyggande åtgärder och med träning och rehabilitering efter en stroke.

En stor riskfaktor är högt blodtryck.

Symptomen vid stroke kan variera. De beror helt på strokens läge i hjärnan.

Strokevården har förbättrats. Förr tog det 70-140 minuter från dörr till nål. Numera tar det i snitt 40 min från dörr till nål, vilket innebär att man får propplösande trombolys 40 minuter efter att man lämnat hemmet med ambulans. En orsak till förbättringen är att när en patient med misstänkt stroke anländer till sjukhuset skippas akutmottagningen med väntetider och provtagningar utan man kommer direkt till strokenheten.

Lisas intresseväckande och informativa föreläsning väckte publikens nyfikenhet och en mängd frågor ställdes från en vetgirig publik.

 

Text och foto: Sara Hedman