Internationella strokedagen i Västerås

Mitt Västmanland - FöreläsningFoto: Sara Hedman Stroke Västerås
Textstorlek:

Strokedagen 14 maj 2013

Här följer ett litet reportage från Strokeföreningen i Västerås deltagande i uppmärksammandet av Strokedagen 2013:

Den internationella strokedagen hölls i Västerås tisdagen den 14 maj. Den började på stora torget där landstinget gav information genom sjuksköterskor och strokeföreningen bistod med material.

På kvällen hade Västerås strokeförening program i stadsbibliotekets hörsal där ett trettiotal personer hade samlats. Två logopeder från landstinget, Jenny Wennerberg och Minna Aittomäki, föreläste om afasi och kommunikationssvårigheter. Deras föreläsning interfolierades av Helena Olsson Brink och hennes mor Gunilla Brink. Helena, bördig från Arboga och sångerska i ett storband, underhöll med sång och svarade på frågor om sin stroke för 18 år sedan och hennes mor berättade vad man ska tänka på som anhörigstödjare. Gunilla visade också en kort film om Helena, som tidigare visats i TV4. Där intervjuade man Helena och Gunilla om Helenas stroke och rehabilitering. Den var mycket intressant.

Logopedernas föreläsning var intressant och uttömmande när det gällde vilka svårigheter som kan drabba talförmågan och vad som kan göras åt problemen. Vissa saker var kanske svårt att förstå för en lekman.
Något man kan önska inför nästa år är större publiktillströmning, då stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar.

 

Sara Hedman Stroke Västerås