Invigning av informationsskylt vid Stormossen

Textstorlek:

Ramnäs-Virsbo hembygdsförening anordnade en utflykt till Stormossen den 21 maj.
John Ahlin som varit drivande i skyltprojektet, där också Arne Eriksson, Bengt Antonsson och Olle Lager varit aktiva, fick avtäcka den nya skylten under applåder.

Bengt Antonsson redde ut torvens historiska roll i energiförsörjning-elkraft, förnybar och grön energi. Därefter berättade han om den stora verksamheten med torvbrytning i Stormossen under första och andra världskriget.
Den medhavda matsäcken intogs efter en kort promenad i mossen för att titta på ruinerna.

Karl-Axel Jacobsson, vice ordförande i Ångkraftverkets vänner och författare till boken Ångkraftverket i Västerås, gav oss en intressant historik om Västerås Ångkraftverk, som nyttjade torven från Stormossen under första världskriget.
Det är i år 100 år sedan verksamheten påbörjades, den upphörde vid krigets slut då anläggningen revs.
Vi tackar Surahammars kommun, Delta Graphica, Västmanlänningarna i Stockholm och Vattenfall för sponsring av skylten.