Julens sånger i Norbergs kyrka

Textstorlek:

Lördagen den 7 januari samlades många människor för att lyssna till ”Julens sånger från advent trettondedag”.
Allt från Adams julsång, Sprid ditt ljus till Pie Jesu.
Norbergs kyrkokör och Koronakören från Karbenning sjöng flera älskade sånger. Ida Nordlund-Wennerberg sjöng ett par sånger, likaså Björn Samuelsson och Jörgen Vik.
Musiker var Margareta Alkstål (piano/orgel), Anna Risberg (flöjt) och Lene Kristjansen (basfiol).
All musik var under ledning av Margareta Nordlund och Jörgen Vik.
Många ville tacka Margareta Nordlund  som arbetat med musiklivet i Norberg/Karbennings kyrka i 9 år. Hon avslutade sin tjänst vid årsskiftet 2016/2017. Hon har genomfört ett stort och gediget arbete genom sitt kör-engagemang.
Hela konserten slutade riktigt pampigt med att Ida Nordlund-Wennerberg sjöng ”Time to say Goodbye” med sin mamma Margareta Nordlund vid pianot.