Kärvtillverkning på 60-talet i Persbo Ransta

Textstorlek:

Det var en stor skara intresserade som Kumla Hembygdsförenings ordf. Kerstin Forsgren kunde välkomna till Byagården i Ranstaby. Ett 70-tal personer hade mött upp för att höra Jan-Olof Reimerson berätta om sina föräldrars företag med julkärvtillverkning, som bedrevs 1963 – 1973. Det var hans mor, journalisten och TV-kändisen, Charlotte Reimerson som hade fått idén till detta. Konsumentupplysare som hon var ansåg hon att julkärvarnas kvalitet borde höjas. Tillsammans med sin man Bengt Reimerson startades tillverkningen på Persbo gård, Ranstaby. Ett kontrakt skrevs med Nordiska Kompaniet Farsta om 1000 kärvar till försäljning. Samarbetet med Svenska Scoutförbundet utvecklade sedan arbetet till ett litet företag med ett 10-tal anställda. De flesta med anknytning till bygden. Denna verksamhet dokumenterade Charlotte mycket väl med både foton och filmer, som med nutidens tekniska hjälpmedel kunde visas för oss intresserade. Jan-Olof hade gjort ett digert arbete av det sparade materialet. Flera åhörare fann sina anfäder visa upp de olika arbetsmomenten. Gemensamt för alla var de glada ansikten som visades upp inför kameran. Samtliga som förekom på foton och filmer blev igenkända.
Charlotte kunde inte själv närvara men vi fick höra henne läsa upp sin programförklaring till kärvtillverkningen.
Ett avbrott gjordes då kaffe med gott hembakt bröd serverades. Samtalen gick högt bland borden.
Ordf. tackade Jan-Olof för denna heltäckande information med Kumla-boken, en blomma och en julkärve förstås! Applåderna var långa och kraftiga och uttryckte gillande från åhörarna.

Text: Birgitta Brannemo