Kvartalsmöte med hjärtefrågor

Hjärtläkare Stefan Wiberg i berättartagenHjärtläkare Stefan Wiberg i berättartagen. Foto: Ervin Rotter
Textstorlek:

Tisdagen den 17/9 hade PRO Ranstaorten kvartalsmöte i bygdegården, som för närvarande omsorgsfullt renoveras. Omkring 60 medlemmar välkomnades av vice ordförande Göran Wallin, som också valdes att leda dagens möte.

En av mötets största hjärtefrågor var fyllnadsval av ny ordförande fram till nästa årsmöte. Valberedningen hade inte fått fram någon kandidat till dags dato. Ärendet återremitterades till valberedningen, som fick i uppgift att återkomma med förslag till mötet 5/11.

Under punkten övriga frågor diskuterades förslag till årsprogrammet 2014. Programmet för 2013 antogs med smärre förändringar som mall.

Nya hemsidan är nu klar och kanonbra.

PRO Sala har inbjudit föreningens medlemmar till mattcurling på lördagarna.

Det påmindes om skördefesten andra tisdagen i oktober.

Efter fika med smörgås och rullrån, lotterier och åror avslutades mötet med presentation av en hemlig gäst. Hjärtläkaren Stefan Wiberg från Västmanlands sjukhus Västerås var inbjuden att hålla föredrag om sin specialitet. Han är uppvuxen i Ransta och var en gång i tiden en klippa i ortens fotbollslag. Stefan berättade om hjärtats anatomi, olika hjärtsjukdomar, undersökningar och behandlingar. Han visade bilder på hur ballongsprängningar och by-passoperationer går till. Han talade om orsaker till och medicinering av hjärtsjukdomar. Under tiden han informerade dök hela tiden hjärtefrågor upp från de engagerade åhörarna.

Stefan Wiberg hade också tänkt informera om bland annat rytmrubbningar och pacemaker, men tiden räckte inte till. Allas förhoppning är att han återkommer vid senare tillfälle. Det var ett mycket bejublat och uppskattat besök.

 

Gunilla Rotter