Kyrkoherdeinstallation

Textstorlek:

idag söndag den 7 juni i Norbergs kyrka. Det var Marianne Wiik som fick mottaga sitt kyrkoherdebrev av domprost Helen Lundberg. En högtidlig mässa med mycket musik, tal och tröst från bibeln till nye kyrkoherden och nattvard . Marianne Wiik predikade om dopet. Elisabet på Mariagården hade tillsammans med sina medarbetare gjort mycket gott att äta efter mässan.Mycket människor njöt av en en fin söndag eftermiddag och mycket av vad som försiggick berörde oss starkt.