Kyrkomötets ordförande gästade Sala sockenstuga

Textstorlek:

Att få möjlighet att sjunga sina önskepsalmer är populärt, det visade sig då Sala Centeravdelning erbjöd möjligheten den 1 augusti. Många tog tillfället i akt och kom till Sala Sockenstuga vid Sala sockenkyrka. Många av våra omtyckta och välkända psalmer önskades och sjöngs under kvällen vackert ackompanjerade av kantor Birgitta Ekenberg på piano.
Kyrkomötets ordförande Karin Perers var inbjuden, för att inför det kommande kyrkovalet, berätta om Centerpartiets ståndpunkt i kyrkovalet. Vår folkkyrka skall vara öppen och generös, stå för närhet och framtidstro. I motsats till de som starkt vill betona kyrkan som en trosgemenskap, eller de som vill betona det svenska i kyrkan.
Karin Perers betonade vikten av allas lika värde. Också vad kyrkan kan uträtta i olika sammanhang, vid katastrofer och olyckor som drabbar människor finns kyrkan där som en naturlig samlingsplats. Barnverksamheten är omfattande, inte minst i Sala. Mötesplatser i form av språkcaféer, ett initiativ av Svenska kyrkan, har blivit populära och växt upp över stora delar i landet.

Framåt kommer Centerpartiet att arbeta för att stärka församlingsrådens ställning som styrelse i den lokala församlingen. Så att besluten som rör församlingarna kommer att fattas närmare de människor som bor där.

Efter att ha sjungit, druckit kaffe med hembakat och varvat psalmsång med kyrkovalsinformation var det dags att avsluta kvällen. Kvällens värd Leif Lindstedt gjorde det med, att överlämna som tack, till Karin Perers och kantor Birgitta Ekenberg, varsin minnessak från Själaglas.

UO