Kyrkoval den 17 september 2017

Textstorlek:

Reportage från Centerpartiets kommunkrets i Salas nomineringsstämma inför kyrkovalet 2017 i Kumla församlingshus den 2 februari 2017.
Alla medlemmar i Centerpartiet och centerkvinnorna i Sala var kallade till nomineringsstämma den 2 februari 2017 i Kumla.
45 st centerpartister hade hörsammat kallelsen. Fullt hus med förväntansfulla kandidater runt borden. Ett fantastiskt intresse att delta i det kommande valet. Till de lokala vallistorna i respektive pastorat/församling hade alla medlemmar fått möjlighet att lämna förslag på de förnominerade namnens placering på vallistorna till Sala- Norrby-Möklinta pastorat, Kumla- Kila –Tärna pastorat samt till Västerfärnebo och Fläckebo församling.
Kvällen började med att alla närvarande kandidater fick presentera sig. Spännande med nya namn och en del som vi känner sedan tidigare som förtroendevalda.
Valkommittén som sammanställt listförslag berättade om hur de arbetat. Representanter från alla församlingar har ingått i kommittén. Förslagen till alla 3 listorna listor beslutades.
Efter stärkande kaffe med goda smörgåsar och kaka fortsatte mötet med nominering till stiftsfullmäktige och kyrkomöte.
Västerås stift omfattar Västmanlands län, Dalarnas län och en del av Örebro län som tidigare hörde till Västmanland. Vårt område heter ”norra Västmanlands valkrets”. För stiftsfullmäktige valet ingår Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Norbergs kommun och Fagersta kommun.
Nomineringsstämman föreslog namn till stiftslista för norra Västmanland enligt förslag från en gemensam nomineringskommitté för den valkretsen.
Slutligt beslut på nomineringsstämma den 11 mars i Hedemora.
Så blev det dags för kyrkomöteslistans kandidater från stiftet. Kyrkomötet omfattar representanter från hela landet. Alla kommunkretsar nominerar 5 kandidater till listan som kommer att beslutas vid nomineringsstämman i Hedemora den 11 mars.
En mycket trevlig kväll med kyrkotema var till ända. Alla pigga centerpartister vände hemåt nöjda med en bra nomineringsstämma. Nu följer arbete med handlingsprogram och kontakter med kyrkotillhöriga som får rösta.
Våra kandidater är spridda i ålder från 18 år till 80 år med en bra blandning av kvinnor och män.
Kvällen avslutades med information om Lutheråret 2017 med 500 års jubileet.
Många aktiviteter är planerade i stiftet med lokalt ansvar samt i Västerås i domkyrkan och på stan i Västerås. För vidare information kontakta oss i kyrkan.

Vid pennan Ulla-Britt Holmér