Lagning av timmerstomme

Textstorlek:

Västerås
Ömsom sol, ömsom regn under tvådagarskursen i timmerlagning på Vallby Friluftsmuseum i Västerås den 9-10 maj. Kursledaren Johan Back från 3:12 byggnadsvård visade liggtimmerstommens konstruktion och pratade skador, orsaker till dessa och åtgärder diskuterades samt hur stora ingrepp som behöver göras. Deltagarna fick även arbeta praktiskt och reparera mindre skador på en timmerstomme på museiområdet. Arrangörer för kursen var Nätverket för byggnadsvård i Västmanland, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Vallby Friluftsmuseum.