"Månadens Profil – November 2013"

Mitt Västmanland - Samverkande föreningar i Medåker utnämndes till "Månadens Profil – November 2013"Samverkande föreningar i Medåker utnämndes till "Månadens Profil – November 2013".
Textstorlek:

Vid den ekonomiska föreningen Västra Mälardalen i Samverkan, VIS senaste stormöte som genomfördes på Forum i Köping den 5 november utnämndes samverkande föreningar i Medåker till ”Månadens Profil – November 2013”.

Kommunerna Köping, Arboga och Kungsör är medlemmar i VIS, liksom företagarföreningar och näringsliv i de nämnda orterna. På plats i Forum fanns utöver cirka 100 medlemmar i Västra Mälardalen i Samverkan, representanter för föreningslivet i Medåker i form av Anders Jacobsson, Leif Andersson och Rickard Wauge.

– Utnämningen är ett bevis på att vi jobbar rätt och är på väg åt rätt håll. Samverkan mellan föreningarna är mycket viktigt och en jättebra start för att kunna jobba vidare med lokal utveckling av bygden, säger Leif Andersson ordf föreningen Framtid Medåker.

Motiveringen till utnämningen lyder: ”Genom ett stort engagemang och vilja har de många föreningarna i Medåker påbörjat en modell för samverkan för att stärka bygden som helhet likväl som den enskilda föreningen. Målet är att få en levande landsbygd där föreningslivet står i centrum och är en naturlig del i människors liv, för såväl gammal som ung. Medåker är en förebild för alla som lever, bor och verkar i Västra Mälardalen genom att visa att det är tillsammans som vi kan åstadkomma en positiv utveckling för vår region.
Medåker är en bygd som gör skillnad i Västra Mälardalen, och de visar upp attityder som Västra Mälardalen står för – mångfald, öppenhet och stolthet.”