Måndagsträff i Munktorp med strokeinformation

Textstorlek:

Måndagen 4 mars var Stroke Mälardalen inbjudna till Måndagsgruppen i Klockargården vid Munktorps kyrka för att informera om stroke. Den första måndagen i månaden träffas man där och dricker kaffe, pratar och bjuder in olika gäster. Denna måndag var drygt 50 personer samlade, fler än vad man väntat sig.

Från föreningen deltog Ann-Margreth Persson och Göte Lindkvist. Först informerade vi lite allmänt om föreningen för att sedan övergå till mera ingående prat om stroke. Vi poängterade AKUT-korten och förklarade dess innebörd och vikten av att hålla koll på sitt blodtryck. Publiken inbjöds att avbryta för frågor och det var många som hade funderingar. Göte kunde svara på alla frågor om stroke, lasarettsvård med mera medan Ann-Margreth tog hand om anhörigbiten.

Efter allt prat bjöds det på härliga semlor och kaffe. Även under kaffet diskuterades det. Vi hade många broschyrer med oss som man kunde ta med hem och läsa. Vi berättade också om nyttan att vara med i föreningen och kunna delta i alla våra aktiviteter. En gåva överlämnades till föreningen som tack vilken mottogs tacksamt.

Det var en mycket givande träff som väl stämde med ett av våra syften i föreningen, nämligen att informera om stroke.

 

Ann-Margreth Persson, Strokeföreningens ordförande