Många ville lära sig timra

Frej Wike hugger ett långdrag i stocken med en norsk huggyxa. Foto: Åsa Lindberg
Textstorlek:

Den nystartade föreningen Kurs med tradition anordnade den 1-2 oktober en timringskurs på Vallby Friluftsmuseum i Västerås. Timmerman Johan Back från 3:12 Byggnadsvård och hans medhjälpare Frej Wike höll kurs om timmerbyggandets historia samt grunderna i hur man timrar. De elva kursdeltagarna fick lära sig om timmerstommens konstruktion, virkesval och verktyg samt praktiska moment såsom att bila stockarna, hugga knutar och göra långdrag.
Samarbetspartners var Svenska byggnadsvårdsföreningen och Vallby Friluftsmuseum

Åsa Lindberg