Nataionaldagsfirande i Fläckebo

Textstorlek:

Nationaldagen firades traditionsenligt vid Gammelgården, av Fläckebo hembygdsförening.
De flesta människorna samlades på kyrkbacken och under spelmännens musik tågade de fram till Gammelgården, med fanbäraren i spetsen.
Det var 40 personer som samlades vid Fläcksjön denna blåsiga eftermiddag för att fira Nationaldagen. Dagen till ära bar flera kvinnor och män folkdräkt.
Ordföranden i föreningen hälsade folk välkomna och högtidstalaren intog sin plats vid mikrofonen. Talet handlade om svenska traditioner och demokrati, samt människors lika värde.
Kaffet med hembakat bröd och spelmännens musik uppskattades av nationaldagsfirarna. Geologiutställningen, med sina olika lokala stenarter och kartor över närområdet under olika tidsperioder, tilldrog sig de nyfikna barnens och de vuxnas uppmärksamhet.
Firandet avslutades med nationalsången och ett fyrfaldigt ”Hurra” för Sverige. Flagan halades ned och med detta avslutades firandet av Nationaldagen 2015 i Fläckebo.