Omstart av stödgrupp i Arboga

Mitt Västmanland - Arboga stödgrupp 1
Textstorlek:

Den 5 november hölls en liten omstart för Strokeföreningens stödgrupp i Arboga som under en tid har varit lidande på grund av sjukdom och annat. Det var som vanligt Trefaldighetsgården i Arboga som tjänade som samlingsplats för träffen. Föreningens stödgruppsansvarige Mary Svahn-Hansson och föreningens ordförande Ann-Margreth Persson tog sig till Arboga efter det att Mary via telefonsamtal hade försökt att ”locka” tillbaka tidigare stödgruppsdeltagare. Resultatet av detta blev helt acceptabelt, totalt sju personer dök upp, något som ändå kan uppfattas som en förbättring jämfört med de senaste träffarna. Nu hoppas vi och tror på en ännu större grupp vid årets sista stödgruppsträff den 3 december.

 

Text: Ola Kågenäs, Bilder: Ann-Margreth Persson och Mary Svahn-Hansson