Passionsblomma i full blomning…

Passionsblomman blommar bara en dag, sen sluts bladen. En strålande vacker och märklig krukväxt som vår vän bad oss komma att fota igår. Foto T. Dehlin
Textstorlek:

Den härstammar från Sydamerika, närmare bestämt Brasilien och Uruguay. Sitt namn, Passionsblomma, har den fått därför att den anses illustrera alla faserna i Kristi lidandes historia.
I pistillen tre stift ses de tre spikarna varmed Frälsaren fastnaglades vi korset. De fem ståndarna illustrerar de romerska knektarnas hammare, och det gissel varmed Jesus hudflängdes finns på passionsblomman i form av stamklängen, växtens klätterorgan. Även törnekronan finns med, det är de trådlika strålarna som omger det urnlika honungsgömmet och de kallades ”corona”. Passionsblomman blommar bara en dag, sen sluts bladen. En strålande vacker och märklig krukväxt som vår vän bad oss komma att fota igår.