Prästbesök i hembygdsgården

Textstorlek:

Ramnäs-Virsbo hembygdsförening hade bjudit in kyrkoherden i Sura-Ramnäs församling Cecilia Alsterlund den 15 mars för att berätta om Martin Luther.

I år är det 500 år sedan han spikade upp texten med 95 påståenden som han argumenterade för. Svenska kyrkan uppmärksammar detta med flera festligheter i Västerås.

Vi hade ju även kallat till husförhör som i forna tider var en fruktad företeelse för många men vi samtalade endast om hur det kunde gå till och några hade faktiskt upplevt det som barn. Släktforskarna har idag mycket nytta av husförhörslängderna och där kan man hitta både nyttiga och onyttiga omdömen om församlingsborna.

Vid kaffet blev det många frågor om kyrkans roll i församlingen och i samhället. Ett intressant och lärorikt möte som hade samlat ett tjugotal besökare.