PRO-möte med strokeinformation

Textstorlek:

Strokeinfo hos PRO i Köping
Den 2 december var vår strokeförening inbjuden till PRO-avdelningen i Köping och deras månadsmöte.
Syftet var att vi skulle få informera om stroke och dess riskfaktorer samt att få berätta utifrån både anhörig- och drabbadperspektivet.
Det var föreningens ordförande Ann-Margreth Persson tillsammans med Ola Kågenäs som representerade föreningen.
Efter välkomsttal inklusive en rolig historia av PRO´s ordförande i Köping, Marianne Lindegren, var det snart strokeföreningens tur.

Ann-Margreth inledde med att berätta lite om vår förenings verksamhet och följde därefter upp med att berätta lite mer om sjukdomen stroke, och att begreppet stroke innefattar både hjärnblödning och blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt). Efter att ha visat upp lite av vårt informationsmaterial för de ca 50 besökarna, berättade hon lite om riskfaktorer mm. Avslutningsvis tog hon upp stroke ur en anhörigs perspektiv.
Därefter berättade Ola om sitt eget strokeinsjuknande i januari 2003.
Slutligen lämnades möjlighet att ställa frågor för publiken, vilket de även gjorde. Det visade sig att många hade erfarenhet av stroke antingen egen eller nära anhörigs.
Vi avtackades med en stor applåd och en varsin tulpanbukett.

Nu följde gemensam kaffestund samt underhållning av duon ”Kontrasterna” som underhöll med julinspirerad musik.
Eftermiddagen avslutades med lottdragning.

Text: Ola Kågenäs
Foto: Ola Kågenäs och Marianne Lindegren