Regionbildning inom strokeföreningarna

Textstorlek:

Uppstart Region Mitt 26 september 2015
Lördagen den 26 september 2015 träffades representanter från strokeföreningar i Örebro län, Östra Värmland, Dalarnas län, Västmanlands län och Uppsala län. Gävle föreningen var förhindrade att delta vid detta möte.

Orsaken till mötet var en kallelse från Peo Lindahl, Stroke Riksförbundet samt Ove Puisto, ledamot av förbundsstyrelsen, allt beroende på frågan som väcktes under fjolårets kongress i Södertälje om bildandet av regioner i landet för de län som så önskar.

Efter välkomstfika med kaffe och smörgåsar informerade Tommy Bergh, Strokeföreningen Västerås om det praktiska, mattider mm.
Därefter inledde Ove Puisto mötet med att berätta om syftet med detta möte som tidigare beskrivits i kallelsen inför mötet om intresse av att bilda en region. inom ett geografiskt område med föreningar från 6 län och ett namnförslag på Region Mitt?
Peo Lindahl kunde tyvärr inte delta vid mötet pga sjukdom.

Efter uppdelning i fyra grupper blev första frågan att diskutera: finns det intresse av att samarbeta inom föreslagna län:

Svaret på den första frågan blev ett stort JA, vi vill och skall bilda en region.
Vid det efterföljande grupparbetet besvarades diverse frågeställningar, typ vad vi vill vi få ut av ett regionsamarbete, när vi skall anordna det första ordinarie mötet.
Vi kom överens om att hålla det första ordinarie mötet den 9 april 2016 även det i Västerås med Stroke Västmanlands län som värd. Kommande möten därefter ska ske runt om i regionen.

Varför ville man då ha en region? Huvudorsaken visade sig vara önskemål om erfarenhetsutbyte samt större möjlighet till påverkansarbete gentemot landsting, kommuner, primärvården, rehabiliteringsfrågor mm.

Efter redovisningen av grupparbetet avslutades mötet med en gemensam eftermiddagsfika i restaurangen i den gamla industrilokalen som numera under ABFs styre går under namnet Culturen.

Text och foto: Ola Kågenäs