Resurser till ungdomsverksamhet i länet.

Textstorlek:

Söndagen den 14:e april hade Västmanlands bygdegårdsdistrikt årsmöte i Möklinta bygdegård. Utav de 34 bygdegårdar i länet som är anslutna var nästan samtliga representerade. Förutom de sedvanliga förhandlingarna rapporterades även om de möjligheter som finns att få hjälp vid diverse bidragsansökningar såsom handikappanpassning och kulturevenemang. En glad nyhet var att Ransta Nästa Bygdegårdsförening och Åvestbo Byalag är två av åtta bygdegårdar i landet som kommer att vara med i en satsning om att bygga upp ungdomsverksamheten. Det är Boverket som finansierar ett nytt projekt som innebär att föreningarna får hjälp och stöd att ta fram strategista utvecklingsplaner och att bygga upp ungdomsverksamheten. Huvudsyftet är att nå ut till fler unga samt att stödja ideellt engagerade ledare i jakten på finansiering och att samarbeta med andra organisationer.

I Ransta Nästa Bygdegårdsförening har planeringen av arbetet framskridit och renoveringsarbetet planeras att påbörjas snarast. Förhoppningen är att samhällets förenade krafter ska hjälpa till, vilket även kommer innefatta fönstermålning i sommar. Det är dock viktigt att ungdomarna får vara med från början för att skapa den ungdomsverksamhet som passar deras behov. Därför kommer temadagar att arrangeras till hösten för att spåna fram förslag men framför allt för att bidra till ökad sammanhållning och engagemang hos barn och ungdomar, men även vuxna Ransta med omnejd.

Eva Edin
Ordförande i Ransta Nästa Bygdegårdsförening