Sala Center avdelning har haft årsmöte

Textstorlek:

Sala Centeravdelnings årsmöte (inte att förväxla med Salakretsen) inleddes med ett föredrag i ord och bild av Pia och Björn Virving och Margareta Virving. De berättade om Björns och Margaretas vistelse som barn i Etiopien. Margareta föddes under den tid deras föräldrar, Inga och Bosse, vistades där nere. Deras vistelse i Etiopien berodde på att Bosse blev ombedd av Gustav von Rosen att hjälpa till att bygga upp Etiopiens flyg Imperial Ethiopian Air Force. Kejsaren Haile Selassie hade gett Gustav von Rosen detta i uppdrag. För att han skulle klara detta behövdes personal, och det är där Björns och Margaretas föräldrar kommer in i bilden. Deras far Bosse var flygmekaniker och var en av många svenskar som var med om att förverkliga projektet. Det var ett mycket annorlunda liv som Bosse och Inga levde där nere mot hur det blev när de kom hem till Sverige igen. Föredraget var baserat på de brev som Inga skrev hem till sin syster Tyra i Sverige, och som denna hade sparat. Breven blev också underlaget till en bok som Pia och Björn skrev.

Vid det efterföljande årsmötet blev det återval av Mårten Öhrström som ordförande. Övriga i styrelsen. Mary Karlsson, Mia Höglund, Margret Karlsson, Lennart Karlsson och Leif Lindstedt.