Salakretsen för Centern på Väsby Kungsgård inför kommande kyrkoval

Mitt Västmanland - Salakretsen för CenternSalakretsen för Centern träffades på Väsby Kungsgård inför kommande kyrkoval.
Textstorlek:

Inför stundande kyrkoval har Salakretsen träffats på Väsby Kungsgård för att ta upp aktuella frågor inför valet.
Årets val kommer att skilja sig från tidigare val då det endast blir tre val. Det tidigare valet till kyrkoråden utgår. Kyrkorådet kommer från och med 2014 att utses av kyrkofullmäktige och får en övergripande roll i det kommande pastoratet. Kyrkorådets arbetsuppgifter övertas av församlingsråden som till viss del kommer att få den roll som tidigare kyrkoråden har haft.

Det som väljarna kommer att lägga sin röst på vid valet 15 september är kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Då kyrkovalet inte samlar lika många röstdeltagare som de allmänna valen kommer varje röst att vara desto viktigare. Det var därför en uppmaning till de närvarande att sprida budskapet att gå och röst den 15 september.

När de nya förtroendevalda börjar sitt arbete kommer det också att bli en namnändring från samfällighet till pastorat. De tidigare geografiska ansvarsområdena kvarstår då den planerade sammanslagningen till ett enda pastorat för Sala Kommun inte kommer att genomföras vid detta val.