Samling vid Abrahamsgården i Norberg

Mitt Västmanland - AbrahamsgårdenAbrahamsgården. Foto: W.Dehlin
Textstorlek:

Utegudstjänst på en gräsmatta vid Abrahamsgården i Norberg den 4 augusti. En härlig eftermiddag med Pro-kören skönsjungandes… Per-Arne gav en liten predikan och vi sjöng från hjärtat.