Seniormässan i Surahammar

Textstorlek:

Vår förening hade ett bord i Folkets Hus i Surahammar lördagen den 4 oktober.
Bordet bemannades av Berit och Tommy Bergh. Mässan, som vid en kontrollringning dagen efter visade sig ha ca 550 besökare, hade till detta året fördelats på två våningsplan istället för i endast ett som var fallet 2012. Det innebar bättre med plats för alla besökare samt även för utställarna. Vi fick dela ut en hel del informationsmaterial till besökarna som kom stötvis under mässans öppethållande 10-14.

De som kom visade upp ett stort intresse för att få lära sig mer om stroke, de informerades även om att Strokeföreningen i Västerås sedan ca ett år tillbaka bedriver en s k stödgrupp för strokedrabbade med anhöriga i Källmoragården i samarbete med Svenska kyrkan och diakonen Ingela Ljunggren. Man träffas första måndagen i varje månad under pågående ”termin”, uppehåll görs under sommarhalvåret samt runt jul och nyår.

Text och foto: Ola Kågenäs, Stroke Västmanlands län