Skamfilad

Mitt Västmanland - Göran Larsson och Per-Arne BengtssonGöran Larsson från Falun och Per-Arne Bengtsson från Norberg.
Textstorlek:

Prästen och psykoterapeuten Göran Larsson som är verksam vid St:Lukas i Falun besökte i lördags Norbergs kyrka där han ”utsattes” för en intervju av komministern Per-Arne Bengtsson. Denna intervju var ett led i en rad av gudstjänster som kallas TID FÖR LIVET. Vad det handlade om denna söndag eftermiddag var skam och skuld, som också Göran Larssons bok handlar om.

Skam är en känsla som någon gång drabbar oss alla. De flesta av oss har inte ord och bilder för det diffusa obehag den ger upphov till i vårt inre. Ändå påverkar skammen dagligen våra liv och färgar av sig på våra känslor och relationer. Skammen, detta dolda själsgift, tär på livsglädjen och självkänslan och bidrar till stress, trötthet, nedstämdhet och känslor av otillräcklighet.

I boken ”Skamfilad” ger prästen och terapeuten Göran Larsson en bild av skammen i dess många skepnader och hur den kan ta makten över våra liv. Men han beskriver också hur vi kan hitta utvägar ur gamla låsningar och ineffektiva levnadsmönster och ta klivet ut ur skamvrån.

En mycket intressant eftermiddag som utökade vår kunskap om vårt inre.