Skogsriket – bruka utan att förbruka

Mitt Västmanland - Christer Eriksson och Eskil ErlandssonChrister Eriksson till vänster var värd för kvällen och hälsar Eskil Erlandsson välkommen.
Textstorlek:

Sala Centerns Kommunkrets hade bjudit in Lantbruksminister Eskil Erlandsson för att prata våra tillgångar som finns i den svenska skogen. Med var också Mari Wickberg som är sakkunnig på området. Träffen hölls på Ösby Naturbruksgymnasium och det var många som hade hörsammat inbjudan.

Eskil inledde med ett anförande där han lyfte fram potentialen landet har i våra skogar. Fram till i dag har vi sågat plank, värmt våra hus och kokat pappersmassa, men vi borde kunna göra mycket mer. Danskarna tillverkar mer möbler än vad vi gör i Sverige, men de gör det av svenskt virke. Genom att vara mera innovativ och förädla mera framhöll Eskil att vi skulle kunna skapa mer sysselsättning på landsbygd och mindre orter.

Redan i dag har metoder utvecklats för att kunna pressa olja ur tall som direkt kan användas som dieselbränsle. När får vi detta i större skala?

Ett annat område där det finns utvecklingsmöjligheter är turism. Alla 9 miljoner svenskar har på något sätt en relation till vår skog. I Europa och övriga världen finns det miljoner människor som är villiga att betala för att komma hit.

Svensk skog har förvaltas på ett sätt som vår omvärld har visat stort intresse för. Det har aldrig funnits så mycket skog i Sverige som i dag. Det placerar oss på prispallen om vi jämför oss med vår omvärld, inom några områden har vi alltså guldmedalj.

På den efterföljande frågestunden väcktes ett antal frågor. En fråga gällde tillgången och priset på diesel i framtiden. Vad kommer att hända när världens fartyg inte längre får driva sina motorer med den billiga olja de använder i dag? En beräkning har gjorts som säger att dieselpriset kommer att höjas med 80 öre direkt när detta träder i kraft. Dessutom finns inte tillräcklig med kapacitet för att producera tillräckligt med diesel för den utökade efterfrågan.

Det råder också osäkerhet vilka restriktioner som kommer att gälla för den åkermark som kommer att klassas som vattenskyddsområde. I kommunerna norr om Mälaren har siffran 40% nämnts som kommer att beröras av detta.

Rovdjursfrågor, myggplågan vid Dalälven, skador från vildsvin och kunskapen hos unga om matlagning var också frågor frågor för kvällen.

Avslutningsvis avtackades Mari Wickberg och Eskil Erlandsson av kretsordföranden Elisabeth Pettersson med lokalproducerad ost och marmelad.