Skolan på Möklinta Gammelgård

Textstorlek:

79 barn från låg- och mellanstadiet på Möklinta Kyrkskola gästade under två dagar Möklinta Gammelgård. De fick se alla husen och höra berättelsen om dessa under sakkunnig ledning av styrelsen för hembygdsföreningen. På ett flertal stationer visades bl. a. tovning, ullberedning, tvättning av mattor på gammalt vis, brandredskap och hur släckning av bränder gick till förr. Barnen fick aktivt medverka på alla stationer, vilket blev mycket uppskattat. Den gamla handbrandsläckaren av koppar blev flitigt använd. Likaså skurborstarna vid mattvätten, där Eivor Westin, 84 år, basade. Solen förgyllde dagen som förhoppningsvis blev ett minne för skolbarnen. En mycket bra dag, även för oss som medverkade.   

Gunnar Larsson