Skolbesök vid Kumla hembygdsgård

Kerstin Forsgren och Birgitta Brannemo hälsar välkommen. Foto: Sven-Erik Grahn
Textstorlek:

I veckan hade årskurs 4 och 5 vid Ransta skola sin skoldag vid Kumla hembygdsgård. Kumla Hembygdsförenings ordförande Kerstin Forsgren hälsade besökarna välkomna och därefter fick alla elever en namnskylt med namn som var mer vanliga i början på förra seklet. Eleverna fick lära sig lite om hur en gammal gård var uppbyggd och besök gjordes i parstugan, ladan, smedjan och bodarna. De fick också prova på gamla hantverk.

För dagen var smedjan i gång där Anders Gränsvall höll ässjan brinnande och visade olika sätt att arbeta med det varma järnet. I parstugan fanns Jutta Teern med ull och sin spinnrock. Där fick eleverna prova på att karda ullen och spinna en bit tråd på sländor.

Ute på tunet fanns en handdragen slipsten för att vässa knivar och yxor. Men först måste vatten hämtas med hjälp av ok och två hinkar.

Intresset varierade från de elever som skulle bli smeder eller få privatlektion om ull av Jutta till de elever som var mera intresserade av att leta rätt på spöken i de gamla byggnaderna. Något som inte lyckades. Föreningens medlemmar har ingen erfarenhet av något oknytt och kunde inte infria önskemålet om spöken.

Eleverna fick också gissa vad olika gamla föremål hade använts till. Kjolvärmaren var det föremål som ställde till störst problem att lösa.

Dagen avslutades med att ett husförhör spelades upp där f.d. kyrkoherde Sture Holmberg lotsade eleverna rätt.
Så återstod bara att tacka varandra med det gemensamma betyget att det varit en mycket rolig dag.
Text: Birgitta Brannemo