Skolelever besöker Vävstugan och Gammelgården

Textstorlek:

Rikskolan (rörelse-idrott-kultur). Klass 3 Möklinta har vid två tillfällen besökt Vävstugan på Åsgården och Gammelgården. De intresserade eleverna fick väva grytlappar och lära vävteknik under ledning av ”vävgummorna”.

Stort elevantal gjorde att klassen delades och en grupp besökte Gammelgården, där de fick se och höra hur kläder och skor tillverkades förr.

Intressant och givande för oss som undervisade och för eleverna en inblick i hur viktigt det var med spinnrock, vävstol och skomakare förr i tiden. 

”Andersoss” Sonia och Gunnar