Skördeauktion och gudstjänst i Karbennings kyrka/sockenstuga

Mitt Västmanland - Skördeauktion i KarbenningCoronakören sjöng.
Textstorlek:

Per-Arne Bengtsson predikade och Coronakören sjöng rätt in i våra hjärtan söndagen den 13 oktober. Skördeauktion och en underbar soppa (av Röda korset) bjöds på i Sockenstugen i Karbenning. Härligt med mycket folk, skratt och gemenskap. Inger höll i auktionen där många hade skänkt mycket gott. Alla pengar som kom in gick till Röda Korset.