Skördegudstjänst med auktion

Textstorlek:

En härlig gudstjänst i Karbennings  kyrka med predikan av Tommy von Knorring där han tryckte på orden tack, förlåt och kärlek. Detta är ord vi bör använda och tänka över var dag. Det är livgivande ord om vi vågar att säga dom oftare än vad vi gör idag.
En härlig barnkör under ledning av Ulrika var underbart att lyssna på och även Koronakören som sjöng vackra höstsånger.
Gudstjänsten avslutades i Sockenstugan i Karbenning med tre olika sorters soppa och skördeauktion med Christer till mångas glädje. All behållning, både för soppan och bröd med mera som lämnats till auktionen gick till Världens barn.