Spf-möte på Mariagården

Textstorlek:

NORBERG Spf:s månadsmöte på Mariagården samlade drygt 30 personer som lyssnade på Ylva Carlsson från Västerås som berättade om gamla ortnamn runt Norberg. En mycket intressant föreläsning om många namn på byar, gårdar, vatten och tätorter som låg väldigt långt tillbaka i tiden. Det äldsta namnet på Norberg från 1303 som hittats var Norobergh och det äldsta namn man hittat på Fagersta var från 1486 och då hette det Fadhersta hyttha.
Ett spännande ämne som egentligen aldrig kan ta slut.
Träffen slutade lotteri och kaffe som vanligt.