SPF Seniorerna Stortärna

Matti Wigelsbo och Irene Eriksson som ledde årsmötesförhandlingarna.
Textstorlek:

Ett 30-tal medlemmar i SPF Seniorerna Stortärna hade samlats i Kumla församlingshus den 2 februari för att deltaga i föreningens åramöte.
Ur verksamhetsberättelse framgår det hållits 10 välbesökta medlemsmöten Föreningen har 59 st medlemmar.En resa företogs i maj i samarbete med Salaavdelningen till bl. a. Pythagoras motormuseum i Norrtälje.
Att leda dagens möte utsågs Matti Wigelsbo och att föra protkollet valdes Irene Eriksson.
Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes: Ordf. Matti Wigelsbo, Agneta Selling, Sune Larsson, Hans Ragnarsson och Sven-Erik Grahn. Övriga val till olika funktioner gjordes.
Efter valen serverades det gott kaffe med tilltugg som hade ordnats av några medlemmar.Under kaffet diskuterades det livligt, bäde smått och gott. Efter några timmar gjorde uppbrott nöjda och belåtna.

På bifogad bild. Matti Wigelsbo och Irene Eriksson som ledde årsmötesförhandlingarna.