SPF Seniorerna Stortärna

Textstorlek:

ÅRSMÖTE SPF Seniorerna Stortärna höll sitt årsmöte i början av februari. Dagen inleddes med att de 30-tal deltagarna gick en tipsrunda som Kristina och Valter Johansson hade satt ihop. Till att leda dagens förhandlingar valdes Matti Wigelsbo och Agneta Selling valdes till sekreterare. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes följande: ordf. Matti Wigelsbo, sek. Agneta Selling, kassör Hans Ragnarsson, ledamöter Sune Larsson och Sven-Erik Grahn. Efter förhandlingarna bjöds det på kaffe och god smörgåstårta och det rättades tipspromenadslappar. Avslutningsvis berättade Leena Eklund från distriktsstyrelsen vad som var på gång främst inom hälsofrågor. Efter några timmars trevlig samvaro skildes mötesdeltagarna åt för att träffas i början av mars.