Stödgruppsmöte i Östervåla med Melodikryss

Mitt Västmanland - Melodikryss i Östervåla 1Foto: Jane Åkerlund
Textstorlek:

Den 7 november var jag på plats hos stödgruppen i Östervåla för att återigen ordna ett Melodikryss som var gjort av Sven Wiklund, ett lagom svårt kryss. Det var totalt 18 personer som samlats i Korskyrkan, mycket kul. Efter rättningen av krysset bjöds det naturligtvis på kaffe med bröd och en massa annat smaskigt som det brukar göras vid träffarna i Östervåla! Det var en god samvaro med många skratt inblandade. Det var enligt stödgruppens ledare, Lismarie Lindström, två nya deltagare med vid denna träff och jag är övertygad om att de kände sig välkomna.

 

Jan Linered