Stödgruppsuppstart i Arboga

Textstorlek:

Stödgruppsupptakt i Arboga 2 oktober 2015
”Har du eller en nästående haft stroke?”, så var rubriken i annonsen i tidningen Magazin24 den 30 september. Annonsen fortsatte med ”då är du välkommen till Nya Café Centrum, Stora torget i Arboga fredagen den 2 oktober kl 13.00.
Annonstexten fortsatte ” Syftet med träffen är att ge strokegruppen en nystart”
”Tanken är att få möta andra med liknande problem under lättsamma former. Vi pratar lyssnar och delar med oss av våra erfarenheter och ger varandra kraft.”
Vi som åkte dit ifrån föreningens sida hade hoppats på ett antal av 12-15 deltagare.
När kl var 13 fick personalen duka upp för fler, vi hade blivit totalt 20 personer i rummet som stod färdigdukat med goda bullar, småkakor samt kaffe.
När alla hade fått en sittplats tog vår ordförande Ann-Margreth Persson ordet och hälsade alla hjärtligt välkomna, därefter fick alla runt borden presentera sig innan gruppens tilltänkta nya ledare Marie-Louise Vidin tog tillfället i akt och berättade lite om sina tankar gällande gruppens framtid. Efter fikat tog vår styrelsemedlem och f d logoped Brita Gustavsson ordet och berättade lite om sin afasigrupp som kommer att träffas under sju fredagar under hösten med start kommande fredag den 9 oktober. Hon fick ihop en intresserad grupp av 4-5 personer som önskade delta vid afasiträffarna. Så många fler än så kan ej delta i en sådan grupp om alla ska få chans att få sina behov tillgodosedda.
När det var dags att bryta upp drog Marie-Louise och Ann-Margreth datumen för kommande träffar. Slutligen frågade Ann-Margreth om det var någon som önskade bli medlem i föreningen, svaret blev att vi omgående fick 4-5 nya medlemmar till föreningen!
Nästa datum för stödgruppen blev 6 november samt 4 december på samma plats och klockslag dvs kl 13.00.
Text och foto: Ola Kågenäs