Stroke länsföreningen

Textstorlek:

Torsdagen den 30 oktober 2014 träffades styrelsens medlemmar på Scandic i Västerås för två olika informationer.
Kl 15.00 höll Jens Glavenby, projektledare från Landstinget Västmanland, en utförlig information om det nya som är på gång för oss patienter nämligen ”journal på nätet”.
Projektet ska vara sjösatt under 2015 men redan under senhösten 2014 ska två olika kliniker inom landstinget får agera testpiloter, en i Köping och en i Västerås.
Vill du läsa mer om projektet så kan du titta under ”bilder/Journal på nätet” här på hemsidan.
Efter avslutad information från landstinget tog Riks-stroke över informerandet, genom att fortsätta dialogen runt Strokedialog.
Det var projektledaren Kerstin Hulter Åsberg som är den som fått SKL´s uppdrag att driva projektet som höll i trådarna tillsammans med Åsa Johansson från Riks-Stroke i Umeå. Projektet sker även i samarbete med Stroke-Riksförbundet.

Text och foto:
Ola Kågenäs, Stroke Västmanlands län