Stroke Sala-Heby på Salamässan

Stroke Sala-Heby på Salamässan
Textstorlek:

Den 24-26 maj deltog Strokeföreningen Sala-Heby under Salamässan med ett tält utomhus på mässområdet i Sala.

Med strokeföreningarna i Västmanländskt tänk, ”syns man inte så finns man inte”, i tankarna så gick föreningen under sin ordförande Jan Linered in i uppgiften att under mässan informera om stroke samt dela ut information till mässbesökarna.

Fredagen började lite småkyligt med molnigt väder som under eftermiddagen övergick till sol och värme. Ett stort antal ”akutkort” med information hur man lär sig känna igen en stroke på en medmänniska delades ut. Totalt deltog cirka åtta personer från föreningen under helgen med bistånd under fredagen av strokeföreningen i Västmanlands läns ordförande Ove Puisto, samt länsföreningens kanslist Ola Kågenäs.

Under fredagen intervjuades Ove Puisto av lokalradion i Sala för ett program om stroke som kommer att sändas under hösten 2013.

Ett av syftena utöver utdelning av informationsmaterial var att försöka värva fler medlemmar till föreningen. Såväl strokedrabbade och deras anhöriga välkomnades in i föreningen samt även personer som önskade stödja föreningens verksamhet i form av ett stödmedlemskap. När helgen summerades hade fem nya medlemmar räknats in i medlemskåren och flera tog emot inbetalningskort för att tänka över ett medlemskap i lugn och ro hemma.

Sammantaget konstaterade man från föreningen att helgens mässdeltagande hade varit lyckad.

Text och foto: Ola Kågenäs