Föreningsmöte med Stroke Västerås

Mitt Västmanland - Tommy Bergh och Lars ThomassonTommy Bergh presenterar landstingens kommunikatör, Lars Thomasson. Foto: Ola Kågenäs
Textstorlek:

Föreningsmöte med landstingsbesök

Strokeföreningen i Västerås hade vid sitt medlemsmöte på Skallbergets servicehus den 30 oktober inbjudna gäster.

Ordförande Tommy Bergh välkomnade de cirka 40 medlemmarna som kommit till mötet och presenterade sedan kvällens första gäst, landstingets kommunikatör Lars Thomasson, som var inbjuden att berätta om landstingens och regionernas pågående strokeinformationskampanj som går under namnet AKUT. Kampanjen har nu nått i princip halvvägs av den planerade perioden.

Visionen för kampanjen är att kunna halvera tiden från symptom till larm och därigenom kunna rädda många människor till ett bättre liv efter strokeinsjuknandet. Budskapet i kampanjen är klart och tydligt ”Lär dig att upptäcka symptomen på stroke och ring 112 DIREKT!”.

Landstingen och regionerna genomför uppföljningar i form av effektmätningar direkt efter varje kampanjperiod. Bland annat genomförs kännedomsmätningar 1 gång per år för att se om kampanjen har bidragit till ökad kunskap om stroke hos allmänheten. Vårens kampanj i form av annonser och direktreklam hade som mål att nå ut till 70% av målgruppen. Resultatet av mätningarna visar att hela 94% av målgruppen har uppmärksammat kampanjen!

75% av dem som sett kampanjen anser sig ha fått mer kunskap om stroke genom att ha tagit del av kampanjen. Hela 78% anser att de efter att ha sett kampanjen skulle känna igen symptomen på stroke om de såg dem idag. Samtliga tillfrågade uppgav att de skulle ringa 112 om de såg en person med symptom på stroke idag.

Eftersom Lars talade till en publik som verkligen vet vad en stroke är så fanns det ändå en del synpunkter på kampanjen: ”varför samarbetar inte landsting och regioner tätare med de strokeföreningar som finns inom landet”, var en fråga. Det var något som Lars lovade att framföra vid nästa möte med kampanjledningen i Stockholm. Stroke Västmanlands läns ordförande, Ove Puisto, deltog vid mötet och erbjöd Lars ett ”vinna-vinna” koncept, nämligen att landstinget kan få använda oss i strokeföreningarna som bollplank i strokefrågor. Ove erbjöd sig att komma och prata om stroke för landstingsledningen, ”vi vet ju verkligen vad stroke innebär” som han sa!

Avslutningsvis berättade Lars en del om ”Den stora utmaningen” där kända idrottare står i spetsen, via annonser och reklam, för att uppmärksamma alla idrottare på symptomen på stroke. Det handlar om att få så många som möjligt att göra AKUT-testet för att ytterligare öka kunskapen om stroke samt att ringa 112 vid misstänkt stroke. Här finner du en länk till kampanjen: http://strokekampanjen.se/sport

Efter att Lars lämnat mötet välkomnade föreningens vice ordförande, Mariann Ytterberg, nästa gäst landstingspolitikern Görel Korkman. Hon var inbjuden att tala om hemsjukvården som nu övergår i kommunal regi. Den förändringen uppskattades inte av alla i publiken. En person lovordade landstingets mobila stroketeam som han bara hade uppskattande ord att säga om. Då ansvarig person från Västerås kommun inte hade möjlighet att delta vid detta möte så blev den fråga som ställdes gällande hur hemtjänsten inom Västerås kommun skulle klara att matcha detta obesvarad. Mariann Ytterberg utlovade att vid ett senare möte försöka få med en representant från Västerås kommun som skulle få chansen att bemöta dessa frågor som togs upp av publiken gällande kommunens roll inom hemsjukvården.

Görel fick ta emot en hel del frågor och även kritik, vissa gällande bristande kontakter med familjeläkare/vårdcentraler. Hon höll med en person att svaret han fått, att han skulle få vänta i tolv dagar innan han skulle få träffa sin läkare, inte är acceptabelt. Alla har ju rätt att ta semester, som hon sa, men någon annan läkare måste ju kunna ta över i det läget.
Mötet avslutades efter att vi hade smakat på goda smörgåsar och kaffe.

 

Ola Kågenäs