Stroke Västerås medlemsmöte 9 april

Mitt Västmanland - Eva Eriksen EdströmEva Eriksen Edström.
Textstorlek:

Den 9 april hade Västerås strokeförening medlemsmöte i Skallbergets servicehus. Ett trettiotal medlemmar hade samlats för att ha trevligt tillsammans och för att lyssna till Eva Eriksen Edström. Eva visade bilder från Cornwall och berättade om dess natur och dess trädgårdar.

Det hände sig som så att för 25 år sedan vann Eva en grönsaksodlartävling som Skansen hade anordnat. Priset var en resa till England för att besöka trädgårdar.

Medelhavsklimatet i Cornwall framkallar en otroligt frodig växtlighet. Det är grönt året runt och ingen tjäle i marken. Skogar av näsduksträd, gullregn och ombunkar, hällar med fuchsia och jättestora rododendron är ett exempel på detta.

Vad som särskilt fascinerade var trädgården ”The lost gardens of Heligan”. En stor vacker trädgård som övergavs vid första världskrigets slut och försvann från det allmänna vetandet. Den återupptäcktes efter en storm efter mer än 50 år och var då helt igenväxt, övervuxen av träd och buskar. Den restaurerades och är nu ett nationalmonument. Den som vill läsa om dess historia kan googla på den.

Ett annat intressant besöksmål är ”St Michael´s mount”, en klippö som vid högvatten kan nås med båt men vid lågvatten är det möjligt att gå torrskodd från fastlandet till ön. Det finns mycket information på nätet – på engelska.

Mötet avslutades som vanligt med kaffe och smörgås.

Sara Hedman