STROKE Västra Mälardalens årsmöte 2017

Textstorlek:

Årsmötet 2017
Lördagen den 25 februari höll Strokeföreningen Västra Mälardalen sitt årsmöte även detta år i Mötesplats Tunadal, Köping.
Ett relativt litet antal medlemmar mötte upp kanske beroende på Skid-VM i Lahti, eller på det ovanligt vackra vädret?
Nåväl, mötet kunde genomföras som planerat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter att verksamhets- och ekonomiska berättelserna lästs upp följt av revisorernas berättelse.
När det kom till själva valet av ny styrelse så blev det helt odramatiskt, samma styrelse som under 2016 fortsätter att leda Sveriges största lokalförening under Stroke Riksförbundet. Medlemsantalet var vid årsskiftet 499 personer.

Föreningens styrelse i sin helhet finner ni under vår förening på hemsidan www.strokeu.se och Västra Mälardalen.

Text och foto: Ola Kågenäs