Strokeföredrag i Köping

Mitt Västmanland - StrokeforskningFoto: Ola Kågenäs
Textstorlek:

Föreläsning i Köping

Den 7 november hölls en föreläsning i Folkets Hus, Köping anordnad av STROKE Västra Mälardalen. Temat för föreläsningen var ”Strokeforskningen – nationellt och internationellt och vad är på gång”. Föreläsaren Magnus von Arbin är docent och överläkare vid strokeavdelningen på Danderyds Sjukhus, han ingår även i det vetenskapliga rådet.

Kvällen inleddes med att föreningens ordförande Ann-Margreth Persson hälsade de cirka 60 åhörarna varmt välkomna samt med ett speciellt välkommen till vår föredragshållare. Magnus inledde med att säga att det var fritt fram att ställa frågor under föreläsningen. Därefter startade han upp datorpresentationen på den vita duken. Han inledde med att presentera de bakomliggande orsakerna till stroke. Något som väl de flesta idag känner till är väl högt blodtryck. Rökning, alkoholism, övervikt, inaktivt liv samt sömnapné, är också något som spelar in bland livsstilsfaktorerna. Diabetes är också en riskfaktor.

Stroke kan även vara kopplat till ärftlighet i 50 procent av strokeinsjuknandena. Hålla koll på sitt blodtryck är alltså mycket viktigt men även behandlingen av högt blodtryck. Ända upp till 45 procent av strokefallen kan bero på dålig blodtrycksbehandling. Vi fick veta att man bör kolla sitt blodtryck relativt ofta och sedan inte nöja sig med svaret ”det ser hyfsat ut”, utan begära att få veta de faktiska talen på under- och övertrycket. Rekommenderat blodtryck är 140/90, något lägre för de som har diabetes.

Förmaksflimmer på hjärtat har i dag över 200 000 svenskar, något som ökar med stigande ålder, 10 procent över 80 år. 70 procent av kardiella embolier, (blodproppar som bildas i hjärtat) följer blodbanan och hamnar i hjärnan. För att förhindra ett återinsjuknande i stroke bör man hålla ordning på blodtrycket, blodfetterna, samt kanske göra livsstilsförändringar. Vi bör vara fysiskt aktiva i minst en timme per dag!

Efter en dryg timme blev det paus med kaffe och bulle, därefter fortsatte föreläsningen med många avbrott för frågor från publiken. Något som var mycket positivt med föreläsningen var att Magnus von Arbin undvek ”fikonspråk” utan berättade fullt förståeligt för oss alla, yrkesfolk som lekmän.

 

Ola Kågenäs