Strokeföreläsning på Köpings stadsbibliotek

Mitt Västmanland - Strokeföreläsning på Köpings stadsbibliotek
Textstorlek:

Tisdagen den 8 oktober klockan 17.30 samlades ett drygt 80-tal personer i Köpings stadsbibliotek för att lyssna till en föreläsning av hjärtläkaren och forskaren Magnus Edner som själv drabbades av en stroke för något år sedan. Han är även författare till boken ”Är du full? Nej jag har haft stroke” *.

Kvällen inleddes av Annika från ABF som utöver att välkomna besökarna och vår föreläsare även berättade att vår lokala strokeförening Stroke Västra Mälardalen snart fyller 20 år. Efter Annika tog strokeföreningens ordförande Ann-Margreth Persson tillfället i akt att berätta lite kortfattat om föreningen och välkomnade fler att bli medlemmar, du behöver inte ha haft stroke som hon sa, du kan bli stödmedlem.

Sedan var det dags för kvällens huvudperson. Han höll en inspirerande föreläsning. Trots sina egna skador efter en stroke har han valt att ge sig ut och berätta sin syn på strokevården och den bristfälliga rehabiliteringen i Sverige. Själv lyckades han få sin rehabilitering i Taiwan, som enligt Magnus ligger långt före Sverige när det gäller strokerehabilitering. Med hjälp av sin powerpointpresentation gick Magnus igenom mycket strokefakta från Riks-Stroke, bland annat att det varje år är cirka 30 000 personer i Sverige som får stroke (hjärnblödning eller hjärninfarkt, det vill säga propp i hjärnan). Av dessa avlider cirka 25 procent som följd av strokeinsjuknandet. 50 procent är missnöjda med rehabiliteringen efter ett år. Kostnaden för alla dessa strokefall för samhället ligger på cirka 20 miljarder per år. Anhöriga belastas svårt. Vid Riks-Strokes ettårsuppföljning efter strokeinsjuknandet visar det sig att ca 40 procent anser att de inte har fått den hjälp och stöd de anser sig ha behov av från vården och samhället.

Vad var då så bra med rehabiliteringen i Taiwan? Magnus kom till ”Neural Regeneration Center”, Veterans General Hospital i Taipei i Taiwan. Detta är hans sammanfattning av rehabiliteringen där. ”Snabb diagnostik, individualiserad träning, intensiv träning 3-6 timmar per dag, fokus på patienten, trevlig omhändertagande personal och miljöbyte”. Allt detta skiljer sig väsentligt från vad han anser gäller i Sverige där han bland annat fick denna kommentar: ”Vid den här typen av skador brukar man inte bli återställd”! Kommentarer som han verkligen ville undanbe sig, istället ska läkarkåren med flera visa empati och motivera.

Föreläsningen arrangerades av ABF, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, stadsbiblioteket, Strokeföreningen