Strokeförening på seniormässa i Hallstahammar

Textstorlek:

Seniormässan i Hallstahammar 2015
Lördag 14 november 2015 deltog föreningen på Seniormässan 2015 i Folkets Hus Hallstahammar.
Årets tema var: Livskvalitet för seniorer.

Ett 50-tal utställare var på plats som ex. butiker, företag, föreningar, politiska partier, polisen, brandskyddet, Hallstahammars kommun m.fl. Mässan startade klockan 10 och invigdes då av kommunalrådet Catarina Pettersson. Föreningen hade ett bord uppdukat mitt emot scenen med div. broschyrer, tidningar och material som rör strokedrabbade. Vi hade en strid ström med människor som vi pratade med och delade ut bl.a Akutkortet som är en bra ”pratöppnare”. Gunnar Hjort, Ulla Nähr och Ann-Margreth Persson hade fullt upp från starten. Även Dennis Hedberg slöt upp vid middagstid. Tommy Bergh, ordförande i strokeföreningen i Västerås, deltog också och hade hjälpt till med att fixa i förväg och duka upp bordet . Vi samarbetade lite med Svenska kyrkan som hade bordet bredvid oss. Det kändes naturligt då vi har ett gott samarbete med kyrkan för vår stödgrupp i Hallstahammar. Under dagen hölls ett flertal seminarier som intresserade kunde lyssna till. Klockan 15 stängde mässan.

Sammanfattningsvis så var det en mycket lyckad mässa. Vi fick kontakt med många människor. En del pratade bara en kort stund medan andra gärna delgav oss sina berättelser och erfarenheter om stroke. Kanske får vi några nya medlemmar också. Syftet med vårt deltagande var ju att synas och att informera om stroke.