Strokeföreningen i Västerås har haft sitt årsmöte

Textstorlek:

Den 23 februari höll Strokeföreningen i Västerås sitt årsmöte i Oxbackens Servicehus i Västerås. Avgående ordföranden Tommy Bergh, kunde hälsa ett knappt 40-tal medlemmar välkomna till kvällens årsmöte.
Årsmötet inleddes med underhållning av Curt Beijer som tolkade visor av bl a Dan Andersson, han bjöd även på en del historier.
Efter avslutad underhållning serverades välsmakande smörgåstårtor med kaffe eller te.
Därefter var det dags för årsmötets öppnande genomfört av Tommy Bergh.
Dagordningen till årsmötet följdes därefter av fastställande av röstlängd, fastställande av dagordning.
Till mötesordförande valdes Mariann Ytterberg samt till mötessekreterare Topsy Källå.
Efter styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse, kom revisorernas berättelse där avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Styrelsens kommande sammansättning fastställdes till fem ordinarie ledamöter inkl ordförande, samt tre ersättare på ett år.
Revisorerna omvaldes därefter för ytterligare ett år, liksom valberedningen.
Därefter avslutades årsmötet genom avtackning av en tidigare styrelsemedlem och kontaktperson för medlemmarna, Ingeborg Wennström, hon uppvaktades med en orkidé för sitt arbete för föreningen genom åren.

Den valda styrelsen för 2016 ser ut så här:

Ordförande Tommy Bergh
Vice ordförande Inger Björklund
Kassör Elisabeth Norlin Mellgren
Sekreterare Mariann Yterberg
Ledamot Eva Kohlén

Ersättare Gunnel Forslund,
Topsy Källå,
Ronald Henriksson