Strokeföreningen på Köpingsmässa

Mitt Västmanland - Dagens medarbetareDagens medarbetare.
Textstorlek:

Köpingsmässan 24-25 augusti

Under försommaren kom ett erbjudande till föreningens kansli om att deltaga i Köpingsmässan, en lokal näringslivsmässa i Köping med 7000 besökare vid senaste tillfället för två år sedan. Då pågick mässan under tre dagar. Vi tog upp detta evenemang vid vårens sista styrelsemöte och tog beslutet, att trots en allt för hög monterkostnad för en ideell förening, ändå prova på det hela detta år.

Sagt och gjort, anmälan skickades in till arrangören och under sommaren betalades anmälningsavgiften inför vår bokade monter. Vi tog vid höstens första styrelsemöte den 16 augusti upp mässan till behandling igen och gjorde då i ordning en bemanningslista för de två mässdagarna samt för torsdagens iordningställande av montern. Klockan fyra på torsdagseftermiddagen byggdes montern upp med roll-ups och diverse informationsmaterial inför mässans start dagen därpå.

Klockan tolv på fredagen stod Ann-Margreth Persson och Ola Kågenäs i montern iklädda våra gula ”strokevästar” med utställarkort med namn ditsatta. Vi hade inför mässan gjort i ordning en medlemsvärvarblankett där den nye medlem som värvades under mässan och betalade 200 kronor kontant fick omedelbar tillgång till vårt höstprogram samt information att han/hon i och med denna påskrift blev medlem för resten av år 2012 samt hela 2013. Under fredagen fick föreningen nio påskrifter. Vi hade satt som mål för mässan att uppnå 15 nya medlemmar, vilket i och med första dagens resultat kändes uppnåbart.

Lördagen kom med ett, i motsats till fredagen, soligt väder. Starten för mässan var satt till klockan tio denna förmiddag, kanske lite onödigt tidigt med tanke på att det ändå var en lördag. Nu bemannades montern av föreningens förre ordförande Ove Puisto, den nuvarande ordföranden Ann-Margreth Persson samt av Ola Kågenäs. Vi fortsatte på inslagen väg och efter hand som besökarna började strömma till så utökades även medlemskåren. Vid tolvtiden kom även vår nya styrelseledamot Marianne Lindegren, som snabbt visade sig vara en ”fena” på att värva nya medlemmar!

Mary och Leif kom också efter lunch och tillsammans med Ann-Margreth och Marianne fortsatte de till mässans avslutning klockan sex. När det totala nytillkomna medlemsantalet räknades ihop på söndagen visade det sig att vi med råge hade passerat våra tilltänkta 15 nya medlemmar, summan blev 43 personer!! Ett stort tack till alla styrelsemedlemmar och Leif som hjälptes åt att göra mässan så lyckad.

 

Ola Kågenäs