Strokeföreningen på traktorfärd i Himmeta

Textstorlek:

Traktor och vagn längs Rabobäcksdalen
Den 19 maj träffades stödgruppen i Kolsva vid Himmeta Bygdegård för en guidad tur längs Rabobäcksdalen i Himmeta. Ett knappt tiotal av stödgruppens medlemmar hade mött upp vid bygdegårdens parkering där en traktor med påhängd vagn utrustad med gamla kyrkbänkar stod och väntade på oss.
När samtliga hade tagit sig ombord på traktorkärran startade dagens förare Kjell Holgersson traktorn och vår eminente guide Robert Mellberg testade ljudanläggningen inför avfärden. Nu fällde Kjell upp den påhängda trappan och stängde grinden så att ingen skulle lyckas falla av kärran under färden.
Med detta avklarat styrdes traktorn mot väster för att strax svänga höger in på Brandforsvägen. Första stoppet gjordes ganska omgående vid Släta kvarn en kulturbyggnad från tidigt 1800-tal. Ovanför kvarnen ligger den stilla kvarndammen. På andra sidan dammbron skymtar idrottsplatsen.
Färden gick vidare längs Rabobäcksdalen upp emot Brandfors med mängder med gamla och även nya hus längs den slingrande vägen med vackra trädgårdar i den skira majgrönskan. Vid Brandfors ser vi det lilla vattenfallet som strömmar ner från en damm ovanför. I närheten ligger också Lassemaja grottan. I Brandfors finns Backstugan med originalinredning från sent 1700-tal. Den besökte vi för ett antal år sedan med guidning av Bertil Elofsson dåvarande innehavare av marken där stugan ligger. Se text och bilder på vår hemsida. Efter Brandfors fortsatte vi upp till vänster utefter Nåfänavägen fram till Kolmileplatsen med kolarkoja, en plats för utflykter,viskvällar mm. Nu vände vi tillbaka mot Himmeta igen för att i Himmeta bygdegård bli serverade kaffe med dopp. Här berättade Robert Mellberg än mer om sin kära Himmetabygd med drygt 500 innevånare.
Himmeta ligger ju väldigt naturskönt med endast 12 km till Köpings tätort och ca 15 km till Arboga. Bygdegemenskapen är mycket god enligt Kjell och Robert.
Fibernät är nu beslutat att dras fram genom Himmetabygden vilket torde göra trakten än mer attraktiv att bosätta sig i?
I byn finns även det s k ”Gubbdagis” där pensionerade gentlemän träffas och umgås kring olika aktiviteter.
När vi skildes åt var vi överens om att denna traktorsvagnstur kan vi rekommendera andra att också göra.

Ola Kågenäs