Strokeföreningen Södra Bergslagen

Mitt Västmanland - Fritz MoninOrförande Fritz Monin hälsar välkommen. Foto: Ola Kågenäs
Textstorlek:

Medlemsmöte Lindgården

Onsdagen den 14 november samlades ett drygt 20-tal personer från Strokeföreningen Södra Bergslagen till ett medlemsmöte på Lindgården. Föreningens ordförande Fritz Monin hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet med ett speciellt välkommen till två nya medlemmar.

Detta med nya medlemmar till föreningen var något som Fritz talade sig varm för! Det pågår just nu en värvningskampanj iscensatt av Stroke-Riksförbundet där man vill få hjälp av landets lokalföreningar med att försöka öka medlemskåren. Varför då detta? Jo, med fler i föreningarna ökar förbundet sina möjligheter till påverkansarbetet för de strokedrabbade och deras anhöriga!

Det insjuknar cirka 30 000 per år i Sverige med diagnosen stroke. Fritz hade med sig ny statistik på antalet insjuknade inom Stroke Södra Bergslagens verksamhetsområde under åren 2009 och 2010. De ser ut som följer med 2009 års siffra först: Skinnskatteberg: 15/13, Norberg: 28/20 samt Fagersta: 29/52. Detta bevisar ju att det är många som förmodligen är i behov av den ”Stöd- och Gemenskap” som en lokal strokeförening kan ge.

 

Ola Kågenäs